Tutkimus on päättynyt. Tulokset julkistetaan syksyllä 2013. Kiitos kaikille osallistuneille!


Tutkimus: Verkon datan ja mittaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa

Verkosta saatavassa datassa piilee valtavasti potentiaalia. Näitä tietoja tarkastelemalla voimme muun muassa selvittää nykyisten toimenpiteiden tehokkuutta, tunnistaa optimointi- ja kehityspotentiaalin sekä kerätä tietoa asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden muutoksista.

Tämä tutkimus pyrkii selvittämään verkosta saatavan tiedon hyödyntämisen nykytilaa suomessa. Tutkimustietoa kerätään sekä tämän verkkokyselyn että syväluotaavien laadullisten haastatteluiden avulla. Tutkimuksessa pureudumme erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

measure-success

  • Kuinka hyvin suomalaisissa yrityksissä hyödynnetään verkosta saatavaa dataa
  • Miten mittaaminen tapahtuu ja mitä tietoa kerätään
  • Mikä on datan rooli ja mahdollisuudet eri liiketoiminnoissa
  • Mitkä tekijät estävät tiedon tehokkaan hyödyntämisen ja mikä kiinnostaa juuri nyt

Vastaamalla kyselyyn saat käyttöösi alkusyksystä valmistuvan kattavan tutkimusraportin. Arvomme vastaajien kesken konsultointikäynnin, jossa arvioidaan organisaation nykytila suhteessa verkkotiedon hyödyntämiseen ja annetaan konkreettisia kehitysehdotuksia tulevaisuuteen. Järjestämme myös julkistustilaisuuden, jossa käsitellään tutkimuksen avainlöydösten ohella dataan pohjaavan johtamisen mahdollisuuksia.

Ota osaa tutkimukseen. Panoksesi on tärkeä.