Sosiaalisen median strategia -työpaja

 • Aseta sosiaaliselle medialle mitattavat tavoitteet.
 • Linjaa keinot tavoitteiden saavuttamiselle.
 • Aseta seurantaa varten tarvittavat mittarit.
 • Ohjeista henkilöstö ja laadi toimenpidesuunnitelma.

Sosiaalisen median strategiatyöpaja on intensiivinen sosiaalisen median strategian työstämisprosessi. Työpaja toteutetaan kahdella tai kolmella asiantuntijalla työpajan osallistujamäärästä riippuen.Lopputuloksena syntyy raportti työpajan tuloksista, alustava runko sosiaalisen median strategialle ja ehdotus jatkotoimenpiteistä.

Työpajan tarkoituksena on asettaa selkeät, mitattavat tavoitteet sosiaalisen median käytölle sekä työstää niiden pohjalta sosiaalisen median strategia ja linjaukset.

Kevyempänä strategian työstämisratkaisuna se sopii erityisesti:

 • pienille toimijoille, joilla ei vielä ole sosiaalisen median strategiaa
 • toimijoille, joilla on jo hyvät valmiudet sosiaalisen median käytölle ja jotka haluavat päivittää nykyistä strategiaansa

Työpaja sisältää:

 • valmistelevan sähköpostin, puhelun tai verkkokokouksen, jossa käydään lyhyesti läpi tausta-aineisto, työpajan sisältö ja käytännön järjestelyt
 • esivalmistelun
 • ennakkotehtävät
 • työskentelymateriaalin
 • yhteenvedon ja jatkotoimenpide-ehdotuksen esitysmuodossa

Haluan tästä tarjouksen