Sosiaalisen median strategia

Organisaatiosi sosiaalisen median strategian tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:

Miksi? Missä ja milloin? Miten ja kenelle? Kuka?
Sosiaalisen median strategia
Toiminnan nykytila ja tavoitetila.
Sosiaalisen median toimenpidesuunnitelma
Kanavat, välineet, toimenpiteet ja aikataulu.
Sosiaalisen median sisältösuunnitelma
Kohderyhmät, ilmaisu ja sisältö.
Sosiaalisen median ohjeistus
Käyttöpolitiikka ja ohjeet henkilöstölle.

Strategiassa huomioidaan nykyinen (liike)toimintastrategia, asiakkaat, kilpailijat, kohderyhmät ja muut erityispiirteet.

Olemme laatineet strategioita aloitteleville yrityksille, pk-yrityksille, suurille yrityksille, monikansallisille yrityksille, voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja julkishallinnon organisaatioille. Kykenemme huomioimaan eri toimialojen erityispiirteet.

Strategia voidaan määritellä joko nopean työpajatyöskentelyn kautta (suositeltava pienille organisaatioille) tai laajemman strategiaprojektin kautta (suositeltava suurille organisaatioille). Pidemmälle ehtineille tarjoamme olemassa olevan sosiaalisen median strategian ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.