Sosiaalisen median käytön nykytila -kyselytutkimus

Tällä tutkimuksella:

  • Selvität henkilöstösi valmiudet sosiaalisen median tuloksekkaaseen hyödyntämiseen.
  • Tunnistat osaavimmat henkilöt ja yksiköt sosiaalisen median osalta.
  • Löydät organisaatiossasi piilevät resurssit ja vahvuudet.
  • Havaitset heikkoudet ja potentiaaliset syyt vastarinnalle ja miten ne taltutetaan.
  • Vertailet organisaatiosi taitoja maailmalla ja kotimaassa vallitsevaan tilanteeseen.
 Kohderyhmät  Menetelmät
Toimijoille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään ja saada vertailukelpoista tietoa organisaationsa henkilöstön tilasta ja osaamisesta sosiaalisen median käyttäjinä. Verkossa julkaistava kyselytutkimus.

Kyselytutkimuksen avulla selvitämme henkilöstön valmiudet, asenteet ja nykyisen käyttöasteen sosiaalisen median suhteen. Tutkimukset ovat vertailukelpoisia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Toistuvilla tutkimuksilla vuosittain voimme seurata organisaatiossasi tapahtuvaa kehitystä, asennemuutosta sekä ohjata sosiaalisen median käyttöä oikeaan suuntaan.

Kyselytutkimus kattaa seuraavat vaiheet:

  • asiakas- ja toimialakohtaisen kyselypohjan luominen ja julkaisu
  • tulosten tulkinta ja analysointi
  • visuaalinen raportti ja kirjallinen analyysi tutkimustuloksista kehitysehdotuksineen.

Tutkimusasetelma voidaan räätälöidä vastaamaan tiettyjä organisaation tai toimialan asettamia vaatimuksia ja erityispiirteitä.

Haluan tästä tarjouksen