Sosiaalisen median perusteet

Tämän koulutuksen jälkeen:

 • Tiedät sosiaalisen median tunnusluvut, kasvupotentiaalin ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
 • Tunnistat sosiaalisen median mahdollisuudet yksityishenkilönä ja organisaationa.
 • Tunnet parhaat käyttökohteet ja yleisimmin käytetyt välineet ja palvelut.
 • Ymmärrät riskit ja vältät yleisimmät karikot.
 Kohderyhmät  Menetelmät
Toimijat, joille sosiaalinen media on ilmiönä tai välineenä uusi, tai jotka haluavat lisätä ymmärrystä aiheesta. Luento ja ryhmäkeskustelu.

Sosiaalisen media on kasvanut viime vuosina merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi. Kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa: yhä useampi tuottaa ja osallistuu verkossa käytävään keskusteluun. Verkossa jaetut mielipiteet ja tuotokset vaikuttavat yhä enemmän ostopäätöksiin, brändipreferensseihin ja odotuksiin tuotteista ja palveluista. Asiakkaita osallistetaan myös entistä enemmän tuote- ja palvelukehitykseen.

Sosiaalisella medialla on sovelluskohteita organisaation sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, asiakaspalvelussa ja yleisissä toimintatavoissa.

Koulutuksessa vastaamme esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat sosiaalisen median yleisimmät käsitteet ja palvelut?
 • Miten Suomi asettuu sosiaalisen median kansainvälisessä vertailussa?
 • Mitä voimme oppia edistyksellisimmistä kansainvälisistä esimerkeistä, kuten Ikea, Starbucks, Dell, Nokia, Ford ja USA:n hallinto?
 • Miten sosiaalinen media on näyttäytynyt viime aikaisissa kriiseissä, mm. Japanin maanjäristys, Islannin tulivuorenpurkaus ja Arabikevät?
 • Miten rakennetaan pitkäaikaisia vuorovaikutussuhteita asiakkaiden kanssa sosiaalisen median avulla?
 • Miten muut organisaatiot toimialallasi hyötyvät sosiaalisesta mediasta?
 • Mitä organisaation tulee ottaa huomioon ottaessaan käyttöön sosiaalisen median mahdollisuuksia?
 • Miten eri työnkuvat muuttuvat yhteisöllisen median myötä?
 • Kuinka tavoitetaan kohderyhmät sosiaalisen median kautta?
 • Miten kuunnellaan ja seurataan verkossa tapahtuvaa keskustelua ja miten siihen osallistutaan?
 • Kuinka sosiaalista mediaa voi hyödyntää B2C-liiketoiminnan lisäksi myös B2B-liiketoiminnassa?

Kaikki asiat käydään läpi havainnollistavien esimerkkien avulla. Koulutuspäivän osallistujilla on tilaisuuden jälkeen hyvät lähtökohdat lähteä hyödyntämään sosiaalista mediaa omassa toiminnassaan.

Haluan tästä tarjouksen