Sosiaalisen median mittaaminen

Tämän koulutuksen jälkeen:

 • Löydät oikeat sosiaalisen median mittarit toiminnallesi.
 • Osaat tulkita mittaustuloksiasi.
 • Kykenet perustelemaan päätöksentekoasi mittaustuloksiin pohjautuen.
 • Tunnet kaupalliset ja ilmaiset työkalut, joilla mittaamista voidaan toteuttaa.
 Kohderyhmät  Menetelmät
Toimijat, jotka haluavat syventää ymmärrystä sosiaalisen median käytön vaikutuksista ja seurannasta. Perustason ymmärrys sosiaalisesta mediasta on suositeltavaa. Luento, harjoitukset ja ryhmäkeskustelu.

Sosiaalisessa mediassa, kuten muillakin liiketoiminnan osa-alueilla, tavoitehakuinen kehitys vaatii tulosten seuraamista ja niiden peilaamista asetettuihin tavoitteisiin. Ilman järkeviä mittareita ja niiden osaavaa hyödyntämistä on rationaalinen ja liiketoiminnan näkökulmasta kannattava päätöksenteko arvailujen varassa.

Koulutuksemme antaa osallistujille näkemyksen sosiaalisen median mittaroinnin monimuotoisista mahdollisuuksista ja saatujen tulosten tulkinnasta ja merkityksistä.

Koulutuksessa voimme vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkä takia tulosten mittaaminen ja tavoitteet ovat tärkeitä?
 • Minkälaisia tavoitteita mittaukselle voidaan asettaa?
 • Mitä kannattaa mitata ja minkä takia?
 • Minkälaisia eri keinoja ja työkaluja mittauksessa voidaan käyttää?
 • Minkälaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä mittaustuloksista voidaan muodostaa?
 • Miten tuloksia pystytään hyödyntämään sosiaalisen median toimintojen kehittämisessä?
 • Miten tulosten avulla voidaan ohjata organisaation liiketoimintaa tuloksekkaaseen suuntaan?

Kaikki asiat käydään läpi havainnollistavien esimerkkien avulla. Koulutuspäivän osallistujilla on tilaisuuden jälkeen hyvät lähtökohdat lähteä mittaamaan sosiaalista mediaa omassa toiminnassaan.

Haluan tästä tarjouksen