Sosiaalinen media liiketoiminnassa

Tämän koulutuksen jälkeen:

 • Tiedostat sosiaalisen median moninaisuuden ja sen tuottaman arvon liiketoimintaan.
 • Tunnistat sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle.
 • Pystyt hyödyntämään sosiaalista mediaa tietyn liiketoiminnan osa-alueen toteuttamisen välineenä.
 • Tunnet kaupalliset ja ilmaiset työkalut, joilla osallistuminen ja mittaaminen onnistuu.
 Kohderyhmät  Menetelmät
Eri toimintojen edustajat (esim. markkinointipäälliköt, hr-päälliköt) ja johto. Luento, harjoitukset ja ryhmäkeskustelu.

Sosiaalisen median yleistyminen ja arkipäiväistyminen on osaltaan vaikuttanut liiketoiminnan kentän kehitykseen. Siitä on muodostunut valtavirtakanava, joka on lisännyt liiketoiminnan mahdollisuuksia ja moninaisuutta. Aiemmin monet liiketoiminnot olivat ainoastaan yrityksen sisäisiä prosesseja, nyt asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus olla osa niitä. Sosiaalinen media tarjoaa mm. yhteistyöalustan tuote- ja palvelukehitykselle sekä uuden keinon toteuttaa asiakaspalvelua, markkinointia, myyntiä, rekrytointia jne. Koulutuksissa lähestymme sosiaalisen median käyttöä liiketoiminnassa mm. seuraavista näkökulmista:

 • Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän välineenä
 • Sosiaalinen media brändäämisen ja imagon rakentamisen välineenä
 • Sosiaalinen media suhdetoiminnan välineenä
 • Sosiaalinen media myynnin välineenä
 • Sosiaalinen media asiakaspalvelun välineenä
 • Sosiaalinen media tuote- ja palvelukehityksen välineenä
 • Sosiaalinen media henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin välineenä
 • Sosiaalinen media johtamisen välineenä

Sovitamme esityksen tarvittaessa toimialakohtaisesti. Muutamia esimerkkejä näistä ovat muun muassa: Koulutus ja oppiminen, liikenne, matkailu, media, teknologia sekä startup- ja kasvuyritykset. Haluan tästä tarjouksen