Tutkimusraportti: data, mittaaminen ja analytiikkaTutkimuksesta selviää, miten kotimaiset yritykset seuraavat, mittaavat ja hyödyntävät verkosta saatavilla olevaa dataa nykyisellään, sekä miten datan ja analytiikan rooli ja mahdollisuudet nähdään eri liiketoiminnoissa nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkimuksen keskeiset löydökset ovat seuraavat:

  • Nopean digitalisoitumisen huumassa tulosten seuranta ja mittaaminen on unohtunut; paine saada todellista tietoa toimenpiteiden kannattavuudesta ja toimivuudesta kasvaa.
  • Lähes 80 % yrityksistä ei ole määrittänyt selkeitä menestyksen mittareita verkossa tehtäville toimenpiteille.
  • Vain noin 15 % vastaajista kertoo analytiikan seurannan kuuluvan päivittäisiin työrutiineihin.
  • Kuitenkin noin puolet yrityksistä on investoinut verkon kuuntelu-, analytiikka- ja mittaamispalveluihin.
  • Keskeisenä haasteina koetaan, että analytiikka jää irralliseksi, jos sitä ei yhdistetä liiketoiminnan avainmittareihin. Ongelmana koetaan myös kun dataa ei ole saatavilla ymmärrettävässä muodossa tai sitä ei osata analysoida.
  • Yritykset rakentavat nyt vauhdilla valmiuksiaan kerätä dataa ja hyödyntää analytiikkaa päätöksenteossa. Reaaliaikainen seuranta, systemaattinen mittaaminen ja dataan perustuva jatkuva oppiminen haastavat perinteiset johtamisen mallit ja mittaristot.
LATAA ILMAISEKSI KATTAVA 28-SIVUINEN TUTKIMUSRAPORTTI LIITTYMÄLLÄ UUTISKIRJEEMME TILAAJAKSI!
Sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan uutiskirjeemme toimittamiseen. Sitä ei jaeta tai myydä kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Voit perua tilauksen koska tahansa.
Tagged with →  
Share →