1. Panosta sisältöön

Jos tuot itsesi esiin mielenkiintoisella tavalla, sinusta kiinnostutaan. Jos haluat, että sinua on helppo lähestyä, tuo esiin todellisia ihmisiä organsaation takaa, kerro tarinoita ja esiinny omana itsenäsi. Jos toivot, että läsnäolosi herättää muistikuvia, pidä sisältö yhdenmukaisena. Yhdenmukaisuus kanavasta ja viestistä toiseen on erittäin tehokas brändäämisen väline.

Tartu myös hetkiin. Kuvien ja videoiden autenttisuus tekee sinusta helpommin lähestyttävän, mutta muista noudattaa organisaatiosi ohjeita ja yleisiä linjauksia sosiaalisen median käytöstä.

2. Käytä avainsanoja

Avainsanat (engl. tags) ovat äärimmäisen tärkeitä hakukoneita ajatellen. Jos haluat, että Google ja muut hakukoneet löytävät organisaatiosi sivut helposti ja vaivattomasti ja nostavat ne vielä hakulistauksissa mahdollisimman ylös, merkitse  kuvat ja videot avainsanoilla.

Hyvät avainsanat ovat lyhyitä, ytimekkäitä ja ne on määritelty kohdeyleisön näkökulmasta käsin.

3. Linkitä kanavat

Yhdenmukaisuuden ohella sisällön johdonmukaisuus ja loogisuus ovat huomion arvoisia seikkoja. Johdonmukaisesti linkittämällä eri kanavat toisiinsa saat lisättyä hakukonenäkyvyyttä, mutta helpotat myös kohdeyleisön vuorovaikutusta ja asiointia organisaatiosi kanssa.

Pystytä tienviitat ensi tekijöiksi kotisivulle ja ohjaa käyttäjä loogiselle polulle sosiaalisen median kuva- ja videogallerioihisi (esim. Pinterest, Flickr, YouTube, Vimeo ja Facebook). Muista tarjota polku myös takaisinpäin ja sivulta toiselle.

4. Tuota ja päivitä sisältöä säännöllisesti

Vaikka tuottaisit aina silloin tällöin laadukkaan ja mielenkiintoisen videon tai julkaisisit hauskan kuvan sekä käyttäisit oikeita avainsanoja ja linkittäisit videon tai kuvan systemaattisesti muihin sosiaalisen median sivuistoihin, sisältö hukkuu nopeasti verkkoon, jollet tuota ja päivitä sitä säännöllisesti.

Sisältöä tuotetaan harvemmin liikaa. Pyri siis tuottamaan sisältöä mahdollisimman usein, mutta kuitenkin laadusta tinkimättä. Mitä säännöllisemmin tuotat sitä helpompi kohdeyleisön on sisällöntuotantoasi seurata.

Petra Kaipio

Petra Kaipio

Konsultti at Dicole Oy
Petra Kaipio toimii Dicole Oy:ssä konsulttina. Työssään hän on erikoistunut sosiaalisen median strategiaprojekteihin, inbound-markkinointiin, palveluprosesseihin ja alan tutkimukseen. Koulutukseltaan hän kauppatieteiden maisteri (KTM) pääaineena markkinointi.
Petra Kaipio
Petra Kaipio
Share →